Krajevna organizacija Rdečega Križa Šempas

Krajevna organizacija RK Šempas je začela delovati nekje po 2. svetovni vojni. Do leta 1988,ko je organizacijo prevzelo sedanje vodstvo, je prihajalo tudi do krajših prekinitev. Organizacija je humanitarne narave in dela na prostovoljni bazi.

KORK vsakoletno aktivno sodeluje pri organizaciji, šrečanje starejših krajanov v mesecu Oktobru. Redno obiskuje starostnike v domovih za ostarele in na domovih ter jih tudi obdaruje.

Z sredstvi, ki so nam na razpolago (niso velika) sodelujemo tudi pri odpravljanju posledic naravnih nesreč.

Na koncu izkoristimo priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so nam na bilo kakšen način pomagali pri naših aktivnostih,in si želimo še naprej tako sodelovanje.

KORK Šempas
kontakt:
Kolenc Anica
anica.kolenc@siol.net