Otvoritev obnovljenega vodnjaka Brida

Na Gunu v Šempasu se je v petek popoldan začelo zbirati večje število ljudi, bližala se je otvoritev obnovljenega vodnjaka Brida.

Največ je bilo Šempascev, prišli pa so tudi iz sosednjih vasi.

Prisotni pa so bili tudi skoraj vsi vidni družbeno politični delavci naše Novogoriške občine, malce zaradi bližnjih volitev v veliki večini pa vendarle zaradi izredno lepo obnovljenega vodnjaka.

KS Šempas, TD Šempas in KPD Šempas so pripravili lep dogodek, tako da so vsi prisotni z nasmehom obrazu odšli na bližnji »borjač« družine Škarabot na pogostitev. 

TD Šempas je pripravilo domačo hrano, polento s pršutom in šempaske štruklje. Sosedje so pomagali pri ureditvi vodnjaka in okolice ,vreme nam je bilo tiste tri ure naklonjeno in tako smo bili na koncu vsi zelo zadovoljni.