Globalni posli – lokalne posledice

Kako bodo transatlanstki sporazumi vplivali na življenje kmeta, podjetnika in potrošnika?
Bodo gensko spremenjeni organizmi ogrozili domače kmetijstvo in naše zdravje?
Bomo izgubili nadzor nad vodnimi in drugimi naravnimi viri?
Bodo majhni in srednji podjetniki plen in žrtev interesov velikih korporacij?
Ali bo nov globalni gospodarski prostor ponudil nove možnosti za konkurenco in izbiro, odprl delovna mesta ter pospešil ekonomski in socialni razvoj?

Več

Hitro iskanje

Zemljevid