Javno obvestilo

Župan Mestne občine Nova Gorica je sprejel

SKLEP
o sprejetju stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica

Sprejeta so stališča do pripomb in predlogov, pridobljenih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, ki je potekala v času od torka 31. maja do torka 5. julija 2016.

Sprejeta stališča se upošteva pri izdelavi predloga sprememb in dopolnitev OPN MONG za pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora.

Predmetni sklep bo, vključno s prilogo:

  • od 7.6. 2017 dalje objavljen na spletni strani Mestne občine Nova Gorica
  • od 7.6. 2017 za mesec dni na vpogled na oglasni deski Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo v prostorih Mestne občine Nova Gorica, (1. nadstropje – hodnik) v času uradnih ur občinske uprave.

 

Celotna objava sklepa:  https://www.nova-gorica.si/v-srediscu/2017060812290562/

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica.

Prenos dokumenta (DOC) 

Zbirni center za kosovne odpadke

Zbirni center

Urnik zbirnega centra:

Ponedeljek: od 10.00 do 12.00
Sreda: od 14.000 do 17.00
Sobota: od10.30 do 12.00

V zbirni center lahko oddajate le odpadke iz gospodinstev!

ODDAJA ODPADKOV JE BREZPLAČNA!

Hitro iskanje

Zemljevid